ประธาน จีเอ็ม อาเซียน ขึ้นนั่งตำแหน่ง คณะกรรมการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

มร. สตีฟ คาร์ไลส์ ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เซาท์อีสต์ เอเซีย โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อจาก มร. วิลเลี่ยม บอทวิค ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองประธาน คณะกรรมการหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย ระหว่างปี 2550-2551 ทั้งนี้ สตีฟ คาร์ไลส์ และ เจนเนอรัล มอเตอร์ส จะนำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ สานต่อความทุ่มเทและความพยายามในการพัฒนาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อไป

สตีฟ เคยดำรงตำแหน่งหลายบทบาทในจีเอ็มทั้งในอเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตำแหน่งล่าสุด ได้แก่ รองประธานฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับตำแหน่งในจีเอ็ม ประเทศไทย สตีฟได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการเติบโตของตลาดรถยนต์ในเมืองไทย รวมถึงการเพิ่มการลงทุน การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ในฐานะบริษัทอเมริกันที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย