เยี่ยมชมโรงงาน

นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ (แถวหน้าที่ 4 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่สายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) นำคณะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องธุรกิจ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักลงทุนกับบริษัทฯ เมื่อเร็วๆนี้