ร่วมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


02-01-2008 00:00:00

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) และดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอนในโครงการ "เงินทอง ของมีค่า" มูลค่า 4 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนกว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมแนวทางการ "รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายผล” อันสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่เยาวชนต่อไป