เชฟโรเลตร่วมสนับสนุนการประชุมนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 10

ชาติชาย สุวรรณเสวก (ซ้ายสุด) กรรมการอำนวยการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เซาท์อีสต์เอเชีย โอเปอเรชั่นส์ จำกัด สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 10 พร้อม รถยนต์เชฟโรเลต แคปติวา ให้แก่สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. อนุชา ทีรคานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยคดีศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญจิรา ถึงสุข (ขวาสุด) เป็นผู้รับมอบ โดยการสนับสนุนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เชฟโรเลต พัฒนาการศึกษาไทย” ในการร่วมส่งเสริมศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาของไทยในการบริหารจัดการประชุม และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านไทยศึกษาระดับนานาชาติ” เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับการประชุมนานาชาติไทยคดีศึกษาครั้งที่ 10 นี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “ Thai Societies in a Transnationalized World” โดยการประชุมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสืบทอดประเพณีการประชุมทางวิชาการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านไทยศึกษาแล้ว ยังเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550

การประชุมดังกล่าว จะจัดขึ้นที่สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ตั้งแต่วันที่ 9 -11 มกราคม ศกนี้ โดยมีอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 500 คน