ซิสโก้ โรดโชว์ ‘Cisco Express – NoW’ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงาน เดินสายจัดโรดโชว์รถด่วนเทคโนโลยีคันแรกของเอเชีย “Cisco Express – NoW” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสาธิตเทคโนโลยีและโซลูชั่นการติดต่อสื่อสารด้านเครือข่ายในอนาคตสำหรับอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาๆ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเพชรบุรีกว่า 11 แห่ง โดย ผศ.ดร. เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นตัวแทนการรับมอบในครั้งนี้