กสิกรไทย แจกซองอั่งเปา ร่วมฉลองตรุษจีน

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมฉลองตรุษจีน จัดทำซองอั่งเปา “มั่ง มี ศรี สุข” มอบให้กับลูกค้าและผู้มีอุปการคุณ พร้อมเตรียมธนบัตรใหม่ทุกราคาไว้บริการแลกในวันที่ 1, 4 และ 5 กุมภาพันธ์นี้ ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขาในห้างฯ และในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนมอบธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ให้แก่ญาติมิตรและบุตรหลาน เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดไป โดยสามารถแลกได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ในราคาชุดละ 100 บาท