กลุ่มทรู ประกาศ ปี 2551 เน้นพัฒนาคุณภาพโครงข่าย ให้บริการที่เป็นเลิศ

กลุ่มทรู ปลื้มยุทธศาสตร์ Convergence เบิกทางเข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ไร้ขอบเขต ส่งผลให้ขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทั้งทรูมูฟ ทรูออนไลน์ ทรูมันนี่ ทรูวิชั่น และทรูไลฟ์ ด้วยบริการที่ตรงใจและผสมผสานสร้างมูลค่าเพิ่มในแบบ Convergence Lifestyle โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการกลุ่มทรูกว่า 7.1 ล้านครัวเรือนและใช้บริการของกลุ่มทรูมากกว่า 1 บริการ 1.2 ล้านครัวเรือน เผยทิศทางดำเนินงานปี 2551 สานต่อยุทธศาสตร์ Convergence โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพโครงข่ายทั้งมีสายและไร้สาย พร้อมเน้นการให้บริการเป็นเลิศ ปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมต่อเนื่อง โดยเน้นตอบโจทย์ความสนใจเฉพาะด้าน เข้าถึงหลากหลายคอมมิวนิตี้ มั่นใจสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง คุณธรรมและคุณค่าของกันและกัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมนำสังคมไทยก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได้ไร้ขีดจำกัด

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา กลุ่มทรูประสบความสำเร็จกับแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ Convergence เนื่องจากบริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า รวมทั้งขยายขีดความสามารถในการเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมได้มากยิ่งขึ้น อาทิ แคมเปญ All Together Bonus แพกเกจ TrueLife Free View หรือ Super hi-speed Internet เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มทรูได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการสินค้าบริการในเครือทั่วประเทศครอบคลุมมากกว่า 7.1 ล้านครัวเรือน และมีผู้ใช้บริการของกลุ่มทรูมากกว่า 1 บริการ จำนวน1.2 ล้านครัวเรือน ทั้งนี้ ในปี 2551 กลุ่มทรู เดินหน้าสานต่อยุทธศาสตร์ Convergence นำเสนอนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมุ่งเน้นตอบโจทย์ความสนใจเฉพาะด้าน เรื่อง segmentation เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึง community ได้อย่างสะดวกสบาย และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่บนแพลทฟอร์มใด และที่สำคัญคือการพัฒนาคุณภาพระบบโครงข่ายทั้งมีสายและไร้สาย และเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้าน Convergence

สำหรับมุมมองในด้านอุตสาหกรรมการสื่อสารของปีนี้ นายศุภชัยเพิ่มเติมว่า “หากเปรียบเทียบกับทั่วโลก มั่นใจว่า เอเชีย ยังคงเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ต่อเนื่อง การเผชิญกับสภาวะวิกฤตด้านพลังงาน จะทำให้ระบบสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของแต่ละคนมากขึ้น เพราะจะช่วยลดการใช้พลังงาน ในการเดินทาง อำนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ การหาความรู้ รวมไปถึงการพักผ่อน ในส่วนของประเทศไทย เห็นว่า รัฐบาลใหม่ และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเสถียรภาพของรัฐบาล จะเป็นตัวแปรสำคัญของอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร รวมไปถึงการควบคุมกำกับดูแล (Regulator) และการออกใบอนุญาตประกอบการใหม่ๆ เช่น 3G รวมทั้ง Frequency ตลอดจนการเปิดเสรีโทรคมนาคม ด้านการแข่งขันในตลาด ทุกค่ายจะมุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ ควบคู่ไปกับการลงทุนด้านต่างๆ ทั้งด้านโครงข่าย รวมถึง 3G ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตใหม่ ”

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ Convergence ถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งช่วยเพิ่มยอดผู้ใช้และสร้างความผูกพันต่อแบรนด์ไปพร้อมๆ กัน สำหรับ แนวทางในการดำเนินงานในปี 2551 นั้น กลุ่มทรูจะมุ่งเน้น

1.เรื่องพัฒนาคุณภาพเครือข่ายรวมทั้งขยายจุดการให้บริการสื่อสารไร้สายที่ครอบคลุมเพิ่มยิ่งขึ้น 2.การให้บริการที่เป็นเลิศ และ 3.นำเสนอนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการเข้าถึงและการเติมเต็มไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี เครือข่าย คอนเท้นท์ หรือ คอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการสื่อสาร Communication เพื่อบริโภคข้อมูลข่าวสาร สาระ และบันเทิง นอกจากนี้ ยังเน้น Content สำหรับกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกัน สร้างชุมชนที่มีความสนใจและต้องการบริการและความหลากหลายคล้ายๆ กัน หรือที่เรียกกันว่า Community โดยมีนวัตกรรมด้านการเงินเพื่อเสริมโอกาสในการแลกเปลี่ยนคุณค่า ที่เราเรียกว่า เป็น Commerce ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเพิ่มสิทธิพิเศษให้ผู้ใช้บริการสะดวกสบาย ทั้งการใช้งานและสามารถสื่อสาร เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาระ และบันเทิงได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“นอกเหนือจากความตั้งใจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์วิถีชีวิตประจำวันของลูกค้าในปัจจุบัน ผ่านนวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องแล้ว กลุ่มทรูยังมุ่งมั่นที่จะเป็นร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา Knowledge Based Society เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ ข่าวสารของคนในสังคม ทั้งนี้ ในปี 2551 จะดำเนินการสานต่อกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ” ปลูกปัญญา ” รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ตามแนวคิด “ ปาติหาน ” ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ที่ว่าเมื่อทุกเทคโนโลยีเชื่อมต่อกันและทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ผู้คนในสังคมก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างแนบแน่นยิ่งขึ้น “ นายศุภชัย กล่าวสรุปในที่สุด