มูลนิธิการศึกษาของออราเคิลจับมือกระทรวงศึกษาธิการ ขยาย “Think.com” สู่ภาคใต้ของไทย

มูลนิธิการศึกษาของออราเคิล (Oracle Education Foundation) ภายใต้ความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการขยายชุมชนออนไลน์ “Think.com” สู่ภาคใต้ของไทย

“มูลนิธิการศึกษาของออราเคิลและกระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตโครงการให้ครอบคลุมนักเรียนและครู-อาจารย์ทั่วประเทศ โดยล่าสุดเราได้เปิดตัวเว็บไซต์ “Think.com” ใน 4 จังหวัดใหญ่ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงราย ขอนแก่น และระยอง” คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ “Think.com” เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย โดยปัจจุบันเรามีโรงเรียนที่เข้าเป็นสมาชิกในชุมชนออนไลน์ 400 แห่ง และนักเรียน 40,000 คน”

ในปีนี้ ออราเคิลได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการขยาย “Think Camp” ไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย โดย Think Camp เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสโดยตรงให้แก่คณาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ตลอดจนการฝึกใช้ “Think.com” ทั้งนี้คณาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Think Camp จะมีโอกาสได้เรียนรู้จากครู-อาจารย์ นักการศึกษา และนักเรียนที่มีประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก “Think.com” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ในระหว่างพิธีเปิดโครงการ Think Camp ที่ภูเก็ต ดร.ภานุพงษ์ วันจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต กล่าวว่า “Think.com” นับเป็นชุมชนออนไลน์ระดับโลกที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและอาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารและแบ่งปันความรู้ร่วมกัน โดยจะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายในด้านการศึกษาและอาชีพการงานในอนาคต การผนวกรวม “Think.com” ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนจะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม”

อาจารย์ วิชัย สีสุด อาจารย์ผู้สอนวิชาอาชีพและเทคโนโลยี จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กล่าวว่า “ปัจจุบัน ครู-อาจารย์ของไทยกำลังเรียนรู้วิธีการใช้ “Think.com” กันมากขึ้น แต่ปัญหาก็คือ จะประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและกระบวนการสอนในห้องเรียนอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิผล โครงการ Think Camp ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และจัดหาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ให้แก่อาจารย์ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม”
ประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เริ่มใช้เว็บไซต์ “Think.com” โดยที่นักเรียนและครู-อาจารย์ของไทยจะสามารถประสานงานร่วมกับนักเรียนและคณาจารย์กว่า 359,503 คน จาก 44 ประเทศทั่วโลก

“Think.com” เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นระดับโลกของมูลนิธิการศึกษาของออราเคิลสำหรับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยออราเคิลได้ลงทุนในโครงการส่งเสริมการศึกษาและร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของไทย เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำงานในระบบเศรษฐกิจระดับโลกต่อไป

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เว็บไซต์ “Think.com” ถูกใช้งานโดยนักเรียนนักศึกษาและคณาจารย์กว่า 192,636 คน จากสถานศึกษา 3,904 แห่งในออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ศรีลังกา สิงคโปร์
มาเลเซีย และประเทศไทย

เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาของออราเคิล
มูลนิธิการศึกษาของออราเคิล (Oracle Education Foundation) สนับสนุนโครงการ ThinkQuest และ Think.com ซึ่งเป็นโครงการออนไลน์ที่ให้บริการฟรีสำหรับแวดวงการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนให้แก่โรงเรียนและองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรบางแห่ง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม http://www.oraclefoundation.org

เกี่ยวกับออราเคิล
ออราเคิล (ชื่อย่อในตลาดหุ้นแนสแด็ก-จีเอส: ORCL) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์ระดับองค์กรรายใหญ่ที่สุดของโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิล สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.oracle.com

เครื่องหมายการค้า
ออราเคิล เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ