โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 9 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

ข้าราชการระดับสูงของประเทศอินโดนีเซียและบรรดาผู้นำที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียจะร่วมประชุมในงานโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ ผู้นำเหล่านี้จะร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ภายใต้หัวข้อใหญ่เรื่อง สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายพันธมิตรเอเชีย – โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการบริหารพลังงาน ส่วนหัวข้อย่อยที่จะนำมาอภิปรายคือ การสร้างประชาคมเศรษฐกิจแห่งเอเชียตะวันออก – ความท้าทายและโอกาส และ การจัดการบริหารพลังงานเพื่อความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออก กิจกรรมนี้ได้รับ การสนับสนุนจากสำนักอำนวยการการอุดมศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย

มร. โทโมโอะ ทานาเบะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประเทศอินโดนีเชียได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมผู้นำเยาวชนฮิตาชิเพราะประเทศนี้เริ่มเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอาเซียนและโลกเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ดังที่เห็นในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เกาะบาหลี ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ฮิตาชิได้รวมเอาวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจหรือองค์กรจากประเทศต่างๆ เป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้นำเยาวชนของเราให้ดำเนินรอยตามต่อไปในอนาคต”
“ประสบการณ์จากโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิจะทำให้ผู้นำเยาวชนที่มีศักยภาพเหล่านี้ได้มองเห็นประเด็นต่างๆ ที่ภูมิภาคเอเชียกำลังเผชิญและปลูกฝังการสร้างมุมมองในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วย” มร. ทานาเบะ กล่าวเพิ่มเติม หลังจากผ่านกระบวนการคัดกรองที่เข้มงวด เราก็ได้นักศึกษาหัวกะทิทั้ง 28 คนจากประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เข้ามาร่วมในโครงการครั้งนี้

โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 จะจัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกในวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2551 ในช่วง 1 สัปดาห์ของการร่วมโครงการ นักศึกษาจะเข้าร่วมงานประชุมในรอบเช้า 2 ครั้ง การสัมมนาเชิงอภิปรายในประเด็นต่างๆ และงานแถลงข่าวเพื่อรายงานผลข้อแนะนำที่ได้จากการทำเวิร์คช็อปและการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน สำหรับตัวแทนโครงการผู้นำเยาวชนครั้งที่ 9 จากประเทศไทยได้แก่ (1) นายศิริศิลป์ กองศิลป์ เอกซอฟต์แวร์และความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) นางสาวอรพิน เนื่องแก้ว เอกวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3) นางสาวเกวลิน โลวะจินังกูร เอกชีวะการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ (4) นายดล สืบสันติกุล โครงการหลักสูตรพิเศษเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พวกเขาเหล่านี้ได้รับคัดเลือกจากนิสิต นักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่ง ด้วยกระบวนการที่เข้มงวดซึ่งรวมถึงการคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัย การเขียนเรียงความ และการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือก

“ผมเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชินับตั้งแต่มีการจัดทำโครงการเป็นครั้งแรกในปี 2539 และได้เห็นผลในเชิงบวกที่โครงการนี้ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิเป็นโปรแกรมสำคัญที่จะ บ่มเพาะวุฒิภาวะให้แก่ผู้นำเยาวชนในทวีปเอเชียและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจภายในกลุ่มนักศึกษาที่มาจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย” ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ กล่าว

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 9 แล้ว นักศึกษาทั้ง 28 คนนี้จะร่วมกับผู้นำเยาวชนโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิในครั้งที่ผ่านมาสร้างเครือข่ายผู้นำในอนาคตในภูมิภาคเอเชียให้เข้มแข็งต่อไป

โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ เป็นโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับชุมชนซึ่งฮิตาชิพัฒนาและจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและเสริมสร้างความพร้อมในการเป็นผู้นำเยาวชนที่มีศักยภาพในเอเชีย โดยการนำเยาวชนเหล่านั้นมาร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ตลอดจนการเรียนเชิญผู้นำทางความคิดที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคจากทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและวิชาการ

โครงการนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้เปิดโลกทัศน์ในประเด็นปัญหาระดับภูมิภาค และระดับโลก ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมค่านิยมต่างๆ ในเอเชีย และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรม

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิได้จาก http://www.hitachi.com/society/global/hyli/index.html

ข้อมูลเกี่ยวกับฮิตาชิและบริษัทในเครือ
บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (NYSE:HIT/TSE:6501) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัททางด้านอิเล็คโทรนิกส์ชั้นนำบริษัทหนึ่งของโลกโดยมีพนักงานประมาณ 384,000 คนทั่วโลก ซึ่งในปีงบประมาณ 2549 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550) บริษัทมียอดขายรวม 10,248 พันล้านเยน (102.5 พันล้านดอลลาร์) บริษัทเป็นผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์ และบริการหลากหลายรูปแบบในภาคการตลาด รวมไปถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ ระบบพลังงานและอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สื่อในระบบดิจิตอลและสินค้าอุปโภค บริการด้านอุปกรณ์ บริการทางด้านการเงิน บริการขนส่งและบริการอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://www.hitachi.com

ข้อมูลของฮิตาชิเอเชียจำกัด
บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัทฮิตาชิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 และ มีสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคอยู่ในประเทศสิงคโปร์ บริษัทมีสำนักงานทั้งหมด 10 แห่งใน 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย และเวียดนาม) บริษัทเป็นผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์ และบริการหลากหลายรูปแบบในภาคการตลาด เช่น ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบพลังงานและอุตสาหกรรม ระบบสื่อในระบบดิจิตอลและสินค้าอุปโภค ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hitachi.com/asia