กรมเจรจาฯ จัดสัมมนา “นานาทรรศนะต่อการทำ ASEAN-EU FTA”

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะจัดสัมมนาเรื่อง “นานาทรรศนะต่อการทำ ASEAN-EU FTA” ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2551 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าของการเจรจาและเป็นเวทีอภิปรายแสดงทรรศนะเกี่ยวกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรปของไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของไทยในกรอบอาเซียน-สหภาพยุโรป เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำท่าทีของไทยในการเจรจาความตกลงทางการค้าดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 02-507-7555 หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่ 02-507-7533 หรือ ทางเว็บไซต์ www.thaifta.com และ www.dtn.go.th และโปรดแจ้งความจำนงมายังกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2551