เอเซียบุ๊คสมอบห้องสมุดแก่น้องแห่งศูนย์เมอร์ซี่

เอเซียบุ๊คส ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการ มร.โรเบิร์ต พัฟฟ์ จูเนียร์ ได้จัดโครงการ Asia Books Library for Kids ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล หรือ Human Development Foundation – ศูนย์เมอร์ซี่ โดยการจัดโปรโมชั่นบุ๊ค บุฟเฟ่ต์ เพื่อหารายได้ส่งมอบให้กับมูลนิธิ และได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการของหนังสือ 3 เล่ม คือ Slaughterhouse Angels, The Gospel of Father Joe และ Welcome to The Bangkok Slaughterhouse ณ ร้านเอเชียบุ๊คส สาขาสยามพารากอน ซึ่งทั้ง 3 เล่มมีเนื้อหาที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆภายใต้การดูแลของคุณพ่อโจเซฟ เอช ไมเออร์ โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำเข้าให้แก่มูลนิธิ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานการวาดภาพสดโดยน้องๆจากมูลนิธิในหัวข้อ “ห้องสมุดของฉัน” อีกด้วย

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยคุณพ่อโจเซฟ ไมเออร์ และ คุณแม่มาเรีย ฉันทวโรดม เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งศูนย์เด็กปฐมวัย 29 ศูนย์ในเขตชุมชนแออัด บ้านพักสำหรับเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กที่ถูกทารุณกรรมและล่วงละเมิดทางเพศ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อ บ้านพักสำหรับแม่และเด็กติดเชื้อ ตลอดจนงานบริการชุมชน ซึ่งโครงการทั้งหมดของมูลนิธิฯ สามารถให้ความช่วยเหลือครอบคลุมชุมชนแออัดกว่า 100 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล