บอร์ดตลท. ยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนตราสารหนี้


by admin
31-10-2008 00:00:00

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการขยายตัวของตลาดตราสารหนี้และเพิ่มธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้ให้มากขึ้น อนุมัติให้มีการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการนำตราสารหนี้เข้าจดทะเบียน หลังผ่อนผันมาแล้วตั้งแต่ปี 2546 ส่วน ค่าบำรุงสำหรับการซื้อขายตราสารหนี้ ให้ขยายเวลายกเว้นการเก็บค่าบำรุงดังกล่าวไปอีก 1 ปี จากเดิมสิ้นสุดปี 2551 ให้สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2552

นายสุทธิชัย จิตรวาณิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 ได้มีมติให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมตราสารหนี้ทั้งหมด ทั้งค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับผู้ที่นำตราสารหนี้เข้าจดทะเบียนแล้ว และสำหรับผู้ที่จะนำตราสารหนี้ใหม่เข้าจดทะเบียน

นอกจากนี้ ได้ขยายระยะเวลายกเว้นค่าบำรุงที่เรียกเก็บจากสมาชิกสำหรับการทำธุรกรรมด้านตราสารหนี้ (Trading Fee) ในอัตรา 0.005% อีก 1 ปี จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2551 เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2552

“คณะกรรมการเห็นว่า การยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าจดทะเบียน จะส่งเสริมให้มีนำตราสารหนี้มาจดทะเบียน เพื่อซื้อขายมากขึ้น ส่วนการขยายระยะเวลายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมไปอีก 1 ปี จะช่วยส่งเสริมธุรกรรมในตลาด ตราสารหนี้ให้มีมากขึ้น รวมทั้ง ยังช่วยลดภาะค่าใช้จ่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนด้วย” นายสุทธิชัยกล่าว

ทั้งนี้ ตลาดตราสารหนี้เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตราสารหนี้ที่เข้าจดทะเบียน (Listing Fee) ตลอดจนค่าบำรุงที่เรียกเก็บจากสมาชิก (Trading Fee) เป็นเวลาประมาณ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter