ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคม บล. เดินหน้าโครงการ “The Star Marketing 2009”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ เดินหน้าจัดโครงการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด หรือ The Star Marketing 2009 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 หลังประสบความสำเร็จในโครงการ The Star Marketing 2008 ที่สร้างฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่ได้กว่า 31,000 คน หรือกว่า 54,000 บัญชี ซึ่งมาจากผลงานของเจ้าหน้าที่การตลาดกว่า 4,700 ราย ที่ตอบรับร่วมโครงการ หรือคิดเป็น 85% ของเจ้าหน้าที่การตลาดทั่วประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ได้จัดงานพิธีเปิดตัวโครงการ The Star Marketing 2009 ขึ้น พร้อมกับพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะของโครงการ The Star Marketing 2008

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “เจ้าหน้าที่การตลาดถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการติดต่อและให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน โครงการ The Star Marketing เป็นโครงการที่มุ่งเพิ่มความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาดให้มีความพร้อมในการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ราคาหุ้นหลายตัวต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ในขณะที่ยังมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดี และมีการออกสินค้าใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่การตลาดจะมีส่วนอย่างยิ่งในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวต่อผู้ลงทุน”

“โครงการ The Star Marketing จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุน และมีส่วนช่วยขยายฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องในตลาดทุนให้มีเพิ่มมากขึ้น” นางภัทรียากล่าว

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ สายงานการตลาดและงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพของเจ้าหน้าที่การตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมสัมมนาให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่ร่วมโครงการนี้โดยเฉพาะ พร้อมการฝึกปฏิบัติและเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ผ่านหลักสูตรการอบรมที่สามารถนำไปนับชั่วโมงเพื่อต่อใบอนุญาตประเภทตราสารทุน และ ตราสารอนุพันธ์ได้ และยังมีหลักสูตรเพิ่มเติมที่เรียกว่า Exclusive Seminar และห้องเรียน Marketing ในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น กลยุทธ์นักขาย ผู้นำความคิด และเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น” นางสาวโสภาวดีกล่าว

โครงการ The Star Marketing 2009 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2552 โดยในปีนี้ยังคงเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการเพิ่มฐานผู้ลงทุนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) และตลาดตราสารหนี้ (BEX) โดยเจ้าหน้าที่การตลาดที่ชนะการแข่งขันประเภท Top Broker Star บริษัทละ 1 รางวัล และผู้ที่ได้รางวัล Rising Star จำนวน 30 รางวัล จะได้รับทุนเดินทางไปศึกษางานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ณ ประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษต่างๆ มากมาย รวมมูลค่ารางวัลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของโครงการสูงถึงกว่า 3 ล้านบาท

ผู้สนใจโครงการ The Star Marketing 2009 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.starmarketing.set.or.th หรือสอบถามข้อมูล โทร. S-E-T Call Center 0 2229 2222