ม. หอการค้าไทย เปิดหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์” รุ่นที่ 2

ดร. ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (ขวา) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายดุสิต นนทะนาคร (ซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ ผศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (กลาง) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์และหอการค้าไทย ในการเปิดสอนหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์” (TEPCoT) รุ่นที่ 2 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้บริหารภาครัฐ-เอกชน เข้าร่วมเรียนกว่า 70 คน ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้