เมืองไทยประกันชีวิตคุ้มครองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในนามประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด รับมอบกรรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจากนางสาวบุศรา อุไรกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ทุนประกันรวมกว่า 51 ล้านบาท ซึ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดที่รับหน้าที่แก้ไขปัญหาการถูกบุกรุก ป่าไม้รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณที่ราบเขตรักษาพันธุ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออกได้แก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ระยอง และ ชลบุรี ทั้งนี้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ พันธุ์สัตว์ป่า นับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญที่บริษัทฯ ตระหนักถึงและเดินหน้าทำความดีช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เมื่อเร็ว ๆ นี้