ธนาคารกรุงเทพ เสนอทางเลือกสำหรับลูกค้าเงินฝาก Step Plus ดอกเบี้ยได้ถึง 1.50% ต่อปี


by admin
19-06-2009 00:00:00

ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอพิเศษเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าเงินฝาก ในช่วงภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ Step Plus ด้วยจุดเด่นในการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเป็นขั้นบันได เริ่มตั้งแต่ 1.00% ต่อปี สูงสุด 1.50% ต่อปี ระยะเวลาการฝาก 18 เดือน ยอดเงินฝากเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท พร้อมจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทุก 6 เดือน ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552

นางรัชนี นพเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าบุคคลนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นทางเลือกพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝากที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติในปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ Step Plus ด้วยคุณสมบัติพิเศษในการจ่ายอัตราดอกเบี้ยให้ลูกค้าเป็นขั้นบันได ตามระยะเวลาของการฝากแต่ละช่วง โดยช่วงแรก เดือนที่ 1 – เดือนที่ 6 อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี ช่วงที่ 2 เดือนที่ 7 – เดือนที่ 12 อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี และช่วงที่ 3 เดือนที่ 13 – เดือนที่ 18 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ดอกเบี้ยแบ่งจ่ายให้กับลูกค้าทุก 6 เดือนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ จนครบระยะเวลาการฝาก

‘ลูกค้าที่มีความประสงค์ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Step Plus สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ด้วยจำนวนเงินฝากขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มเติมได้โดยแต่ละยอดฝากต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทเช่นเดียวกัน’

นางรัชนี กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ศึกษาความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบให้เป็นทางเลือกตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล ทั้งประเภทบัญชีเงินฝากประจำทั่วไปตามระยะเวลา บัญชีเงินฝากประจำสินมัธยะทรัพย์ทวี เงินออมเพื่ออนาคตที่ปลอดภาษีและทวีดอกเบี้ย ด้วยการฝากเงินเป็นประจำทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน บัญชีเงินฝากประจำขวัญบัวหลวง เงินฝากที่ให้ลูกค้าอุ่นใจด้วยความคุ้มครองจากวงเงินเอาประกันที่สูงถึง 10 เท่าของยอดเงินฝาก ในอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ Bancassurance ในรูปแบบบริการประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์ ด้วยผลประโยชน์คุ้มค่าทั้งด้านการออมระยะยาว สิทธิประโยชน์ทางภาษี และความคุ้มครองชีวิตที่มาพร้อมผลตอบแทน การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ที่ลูกค้าสามารถลงทุนในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า รวมไปถึงผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ที่ช่วยให้ลูกค้าลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนได้ง่ายขึ้น ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมผ่านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีกองทุนให้เลือกหลากหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้า โดยทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทางเลือกที่หลากหลาย ทั้งทางด้านการออมและการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้าตามความต้องการของแต่ละบุคคล

สำหรับลูกค้าที่สนใจและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพทุกแห่งทั่วประเทศ หรือบริการบัวหลวงโฟน ธนาคารทางโทรศัพท์ โทร.1333

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter