สายการบินวัน ทู โก ออกแคมเปญ’ยิ้มรับกับ 3 ช่วงเวลา’


24-06-2009 00:00:00

สายการบินวัน ทู โก โดย โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
จาก 2 เป็น 3 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป การเพิ่มเที่ยวบินดังกล่าว จะสามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารได้มากขึ้น ด้วยการให้บริการเที่ยวบินในช่วงเช้า บ่าย และค่ำ ถึงวันละ 3 เที่ยวบิน บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ โดยผู้โดยสารนอกจากจะได้รับความสะดวกสบายการเลือกใช้บริการทั้ง 3 ช่วงเวลาแล้ว ยังสามารถระบุที่นั่งได้ฟรี พร้อมของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง อีกทั้งโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องน้ำหนัก 20 กิโลกรัมฟรี และที่สำคัญคือความปลอดภัยมาตรฐานสากล ISO 9001

สำหรับเที่ยวบินใหม่ที่เพิ่มขึ้นนี้คือ OX 8124 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15:00 น.ถึงเชียงใหม่เวลา16:20 น. และ OX 8125 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ออกจากเชียงใหม่ เวลา 16:55 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18:15 น. ผู้โดยสารสนใจสามารถสอบถามตารางการบินหรือสำรองที่นั่งได้ที่ call center 1126 หรือ www.fly12go.com