สบท.เปิดสายตรงคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์บ้าน มือถือ และอินเตอร์เน็ต


by admin
31-07-2009 00:00:00

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต อาทิ การถูกคิดค่าบริการผิด ถูกเรียกเก็บค่าต่อคู่สายโทรศัพท์ 107 บาท อินเตอร์เน็ตความเร็วช้ากว่าที่ตกลงไว้ โทรศัพท์เงินเหลือแต่โทรออกไม่ได้ หรือถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วย SMS รบกวน เป็นต้น สามารถติดต่อร้องเรียนมาได้ที่สายตรง สบท. 0-2634-6000 หรือทาง กทช. Call Center 1200 หรือทางเว็บไซต์ www.tci.or.th

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter