จีเอเบิลร่วมใจปลูกป่า 20 ไร่ ในโครงการ Green Friends ฉลองครบรอบ 20 ปีจีเอเบิล

คุณมยุรี ชาติเมธากุล กรรมการผู้จัดการ และพนักงานกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ร่วมใจกันปลูกกล้าไม้จำนวน3,000 ต้นในโครงการ Green Friends ปลูกป่า 20 ไร่ ฉลองครบรอบ 20 ปีจีเอเบิล เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม และร่วมสนองพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งป่าและน้ำ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมที่กำลังประสบปัญหาต่างๆ ทั้งภาวะโลกร้อน ป่าไม้ถูกทำลาย ภาวะการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าในธรรมชาติ ฯลฯ โดยหวังให้กล้าไม้เติบโตขึ้นเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่อไป ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมภู่ จ.ชลบุรี