ซาบีน่า คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานประจำปี 2552 ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นเพียงบริษัทเดียวในอุตสาหกรรมนี้ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้