มุ่งพัฒนาฯ (MOONG) เปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก จำนวน 30 ล้านหุ้น

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ด้วยการเป็นบริษัทแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มั่นใจศักยภาพธุรกิจที่หลากหลายและมีคุณภาพ ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นปัจจัยหลักผลักดันหุ้นเติบโตต่อเนื่องระยะยาว

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
(มหาชน) เปิดเผยว่า มุ่งพัฒนาฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทที่มีรายได้หลักมาจากการจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “พีเจ้น” ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวและของใช้ประจำวัน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ในปี 2551 มุ่งพัฒนาฯ มีรายได้รวม 421.3 ล้านบาท โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้จากการขายอยู่ที่ 23.30% และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 52 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด จำนวน 205.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และปัจจัยหลักของความสำเร็จในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากความสำเร็จของบริษัทฯ ที่มีจุดแข็งและยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจ ที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจจัดจำหน่ายมากกว่า 28 ปี ด้วยเครือข่ายมากกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ และทีมงานฝ่ายขายที่มีคุณภาพและทีมการตลาดที่แข็งแกร่ง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเสมอมา

”ถึงแม้ว่าสภาวการณ์ความผันผวนของตลาดในปัจจุบันที่เกิดจากปัจจัยหลักทางด้านการเมือง จะกดดันบรรยากาศการลงทุน แต่เรามั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยความเชื่อมั่นในพื้นฐานและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การกระจายหุ้นสู่นักลงทุนที่หลากหลายอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ส่วนหนึ่ง และขยายธุรกิจเดิมให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าหลักคือพีเจ้น พร้อมกับบริหารจัดการต้นทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มสินค้าหลัก และกลุ่มสินค้าศักยภาพ อาทิเช่น จุกนม, ขวดนม, ผ้าเช็ดทำความสะอาดผิว และแผ่นซับน้ำนม ซึ่งถือเป็นสินค้าที่บริษัทฯ ได้เปรียบในเชิงต้นทุนสินค้า เนื่องจากมีโรงงานที่รองรับการผลิตทั้งในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ สำหรับการบริหารจัดการด้านการตลาดและการขาย ให้กับผู้ผลิตที่ต้องการที่จะทำธุรกิจในประเทศไทย โดยใช้ความแข็งแกร่งที่บริษัทฯ ที่มีอยู่ จากแผนการขยายธุรกิจดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีฐานรายได้ที่เติบโตขึ้นในระยะยาวต่อไป สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นจำนวน 30 ล้านหุ้นกระจายให้ประชาชนจำนวน 28 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 2.30 บาท และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท (ระยะเวลาห้ามขายเป็นเวลา 12 เดือนหลัง IPO) คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 67.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าภายหลังเปิดให้จองซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน ที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนเกินความคาดหมาย”

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 90 ล้านบาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25 เปอร์เซ็นต์ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้