“เพชรยูบิลลี่”แต่งตั้งอันเดอร์ไรต์

นายวิโรจน์ พรประกฤต (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นายนิมิต วงศ์จริยกุล (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.หลักทรัพย์ พัฒนสิน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทร่วมจัดจำหน่าย ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หุ้น JUBILE นำเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.80 บาท เปิดจองระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค. 52 นี้