ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ลงทุนภาคการศึกษา พัฒนาบุคลากร

รูปภาพ (จากซ้าย): คุณนิติ ราชฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน, คุณเชน ทิพยวโรดม ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ, คุณนันทรัตน์ เพี้ยนภักตร์ ผู้ประสานงานโครงการตะวันออกกลาง ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล, คุณมานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ, คุณรัชภูมิ เสาวภาคย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

“ความรู้และการฝึกฝน คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการโรงแรมและการบริการระดับโลก” ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย – ผู้ก่อตั้ง ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

กรุงเทพฯ – ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล เห็นความสำคัญและคุณค่าของการศึกษาพร้อมส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ริเริ่มโปรแกรม Mini MBA (Master of Business Administration) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สำหรับระยะเวลาการเรียนหกเดือน ด้วยงบประมาณกว่า สามล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยดุสิตธานี และ บริษัทดุสิต เพื่อพัฒนาผู้บริหาร จำกัด (Dusit Executive Development Center Co., Ltd) โดยผู้บริหารที่มีความสามารถจากหลากหลายหน่วยงานขององค์กรได้ผ่านการคัดเลือกสำหรับเข้าอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล สู่ธุรกิจระดับโลกในอนาคตอันใกล้

โปรแกรมการเรียนในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรใหม่ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้บริหารในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้ง 29 ท่านได้รับการคัดเลือกผ่านมาตรฐานที่องค์กรตั้งไว้อย่างเข้มงวด และมาจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ แผนกห้องพัก, อาหารและเครื่องดื่ม, การขายและการตลาด, การออกแบบ, ฝ่ายกฏหมาย, การศึกษา และการพัฒนาธุรกิจ

ในส่วนของหลักสูตรการศึกษา คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า “การเรียนการสอนของโปรแกรมนี้ ได้รวบรวมวิชาหลักด้านการจัดการโรงแรมต่างๆให้แก่ผู้เข้าเรียน ได้แก่ วิชา Business Economics in Hospitality Industry, Managing Human Resources and Leadership, Managerial Accounting and Corporate Finance, Marketing Management and Hotel Management ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยจะมีศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการและท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นผู้ทำการอบรม ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมนี้ จะสามารถใช้หน่วยกิตเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้าน MBA ตามกฏข้อบังคับของการโอนหน่วยกิตที่วิทยาลัยดุสิตธานี ได้อีกด้วย”

“วัตถุประสงค์หลักคือการเสริมสร้างทักษะ และศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและองค์กรของเราไปพร้อมๆกัน เราเชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้ที่เรียนได้เข้าใจถึงระบบการบริหารการโรงแรมอย่างลึกซึ้ง ทั้งด้านการฝึกฝนและการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น นอกจากการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาละเอียดและครบถ้วนแล้ว โปรแกรมนี้ยังถือเป็นการเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในสายวิชาชีพให้แต่ละบุคคลด้วย” คุณวีรา กล่าว
1/7
“ในระหว่างที่ดุสิตกำลังขยายตัวทางธุรกิจ เราจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมเสมอสำหรับการแข่งขันในตลาดโลก และบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับธุรกิจโรงแรม เราจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด รวมทั้งยังเห็นคุณค่าของการศึกษาและยึดมั่นที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเขาเหล่านั้นให้มากที่สุด ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของดุสิต” มร. จัสติน ลี รองประธานบริหารด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

โปรแกรม Mini MBA เริ่มต้นขึ้นในเดือน กันยายน พ.ศ. 2552 เกิดขึ้นโดยการผลักดันจาก วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาที่เป็นหนึ่งด้านการบริการและการท่องเที่ยวในเอเชีย และ บริษัทดุสิต เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งเป็นศูนย์อบรมที่มุ่งเน้นด้านการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ

คุณรัชนีวรรณ จารุศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม บริษัทดุสิต เพื่อพัฒนาผู้บริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โปรแกรม Mini MBA ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจแทนการเรียนโปรแกรม MBA และเหมาะสมกับผู้บริหารที่ต้องการเรียนรู้ด้านธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดุสิตให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับบุคลากรผ่านการศึกษา เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถรวมทั้งเข้าใจถึงความต้องการของบุคลากรของเราอยู่เสมอ เพื่อทุกๆนาทีที่เขาเหล่านั้นได้รับ จะเป็นประโยชน์ที่ล้ำค่าสำหรับโอกาสการเติบโตในอาชีพของพวกเขาในอนาคต”

สถาบันการศึกษา โดย ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

“ความรู้และการฝึกฝน คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการโรงแรมและการบริการระดับโลก” ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย – ประธานกิตติมศักดิ์ และ ผู้ก่อตั้ง ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวไว้กว่า 60 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวในประเทศไทย

เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำการศึกษาด้านการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นสถาบันด้านการบริการที่ใหม่และทันสมัยที่สุด โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ จึงทำให้ วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งได้สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะพร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละสายวิชาชีพ

ดุสิตได้สานต่อจุดยืนด้านการศึกษาโดยการร่วมมือกับสถาบันศิลปะการประกอบอาหารที่ดีที่สุดของโลก เปิดสถาบัน โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ คอร์ดอง เบลอ ดุสิต (Le Cordon Bleu Dusit Culinary school) ขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งการร่วมมือระหว่าง ดุสิต และ เลอ คอร์ดอง เบลอ ในครั้งนี้ ทำให้สถาบันการประกอบอาหารแห่งนี้ได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นสถาบันศิลปะการประกอบอาหารที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้

นอกเหนือจาก วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ คอร์ดอง เบลอ ดุสิต แล้ว ทางองค์กรยังได้ก่อตั้ง บริษัทดุสิต เพื่อพัฒนาผู้บริหาร จำกัด (Dusit Executive Development Center Co., Ltd. – DEDC) ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ภายใต้ บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นศูนย์อบรมที่มุ่งเน้นด้านการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทั้งบุคลากรและองค์กรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักสูตรการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ บริษัทดุสิต เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ยังได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำและมหาวิทยลัยต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างเสริมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพให้กับอุสาหกรรมการท่องเที่ยว