สัมมนา เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

ไทยแพลเน็ต เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ผู้ให้บริการสรรหาบุคลากรแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งไทยและเทศ จัดงานสัมมนาอบรม “ เทคนิคการสัมภาษณ์งานพิชิตใจนายจ้าง ” รวบรวมเนื้อหาต่างๆ อาทิ การเตรียมความพร้อม เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตัวอย่างคำถาม วิธีการติดตามผล เป็นต้น ในราคาพิเศษเพียง 300 บาท ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงเพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่โทร 0-2653-2442