เทรนด์ใหม่ กับ Social Network ระดับโลก เพื่อการศึกษา

กรุงเทพฯ 4 พฤศจิกายน 2552 – ลีฟโกลบอล มั่นใจระบบ “ePals” เป็นสุดยอด World Educational Social Network สังคมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ระดับโลก พร้อมเปิดต้อนรับคุณครูและนักเรียนไทยทุกระดับชั้น ลงทะเบียน SchoolM@il อีเมล์ฟรีเพื่อเปิดประตูสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ระดับโลก และสามารถเข้าเรียนกับห้องเรียน ออนไลน์จากโรงเรียนในทุกทวีป ทั่วโลก ทั้งหมดนี้สามารถลงทะเบียนและข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.epals.com