โนโวเทลสร้างความต่างเพื่อโลกสีเขียว

โนโวเทลแถลงว่า โรงแรมและรีสอร์ท 32 แห่งทั่วเอเชียแปซิฟิก ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Green Globe เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้โรงแรมและรีสอร์ทอีก 40 แห่งได้ผ่านมาตรฐานเบื้องต้นเพื่อรอการพิจารณารับรองในขั้นต่อไป

เอวาน ลิวอิส รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร แอคคอร์ เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “การที่ 32 โรงแรมได้รับการรับรองแล้ว และอีก 40 โรงแรมกำลังดำเนินการอยู่นั้น ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ การรับรองนี้จัดการโดยแต่ละโรงแรมซึ่งต้องมีทั้งความมุ่งมั่นและความสามารถในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยผลลัพธ์ของการเข้าร่วมโครงการนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และสะท้อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของแอคคอร์ได้เป็นอย่างดี”

โรงแรมล่าสุดในเครือแอคคอร์ที่ผ่านการรับรองคือ โรงแรมโนโวเทลในฮ่องกง 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ฮ่องกง เซ็นจูรี่, โรงแรมโนโวเทล ฮ่องกง นาธาน โร้ด และ โรงแรมโนโวเทล ฮ่องกง ซิตี้เกท

การรับรองในโครงการ Green Globe นั้นแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเบื้องต้นที่ได้กำหนดไว้ และการปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในภายหลังจะมีการตรวจสอบตามมาตรฐานที่ Green Globe ได้กำหนดไว้ต่อไป

Green Globe คือ องค์กรระหว่างประเทศที่ให้การรับรองเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2535 โดยสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Tourism and Travel Council) และดำเนินงานโดยยึดหลักตามแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21 – แผนแม่บทของโลกสำหรับการดำเนินงานในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

“ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจำนวนมากเริ่มสนใจและมองหาโรงแรมที่ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองจากโครงการ Green Globe จึงถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นดังกล่าว แอคคอร์ตั้งใจที่จะผลักดันให้โรงแรมโนโวเทลทุกแห่งในเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมโครงการนี้ภายในปี 2552” ลิวอิส กล่าวเสริม

ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ youandusforearth.com เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไป และข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของโนโวเทลต่อโครงการ Green Globe