Science Film Festival ครั้งที่ 5

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 5 Science Film Festival ส่งเสริมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ชมทุกวัย ในด้านวัฒนธรรม การศึกษา และความบันเทิงไปพร้อม ๆ กัน ในหัวข้อ “เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง” พบกับกิจกรรมการประดิษฐ์ส่องกล้องดูดาวและการทดลองวิทยาศาตร์แบบง่าย พร้อมร่วมชิงรางวัลสนุก ๆ กับเกมสร้างสรรค์มากมาย

วันอังคารที่ 17 – วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป อุทยานการเรียนรู้ TK park
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park โทร. 0-2257-4300 หรือ www.tkpark.or.th