ECO SHOP by TopPipat ร่วมรัก(ษ์)…สิ่งแวดล้อม

จากความรักในงานออกแบบและสินค้าที่มีดีไซน์ ผสมกับความอยากที่จะมีร้านจำหน่ายสินค้าดีไซน์รัก(ษ์)โลกเพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อความห่วงใยสิ่งแวดล้อม พิธีกรมากความสามารถ ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร จึงเปิด  ECO SHOP เพื่อเป็นเวทีขายสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม แห่งแรกในประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อม ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าของร้าน ณ ชั้น 1 ดิจิตอลเกทเวย์ ,สยามสแควร์  

ECO SHOP เป็นเวทีจำหน่ายสินค้าที่มีดีไซน์โดยต้องคำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย พร้อมกับเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงสินค้าที่นำวัสดุเหลือใช้และวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาออกแบบในสไตล์ Reduce ,Reuse ,Recycle โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่สวยงามและใช้งานได้จริง เพื่อจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจในราคาที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคที่มีรสนิยมและสำนึกรักษ์โลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ เช่น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้นส่งผลงานเก๋ๆเข้ามาวางจำหน่ายอีกด้วย   

ดีไซเนอร์ไฟแรงพร้อมพ่วงตำแหน่งผู้บริหารร้าน (ท็อป) พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ว่า  “สำหรับจุดเริ่มต้นของ ECO SHOP เกิดจากความอยากส่วนตัวล้วนๆ ที่ใฝ่ฝันอยากมีร้านที่เกี่ยวกับข้องกับงานออกแบบ ตั้งแต่ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ ประสานมิตร คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำงานในสาขาที่ร่ำเรียน พอศึกษาต่อระดับปริญญาโท ได้ทำการศึกษา : แนวโน้มของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และได้ ผศ.ดร.สิงห์   อินทรชูโต เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พอสำเร็จการศึกษาไม่นานได้มีโอกาสทำงานออกแบบ จึงเกิดไอเดียที่อยากจะเปิดเวทีขายสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม แห่งแรกในประเทศไทย เพราะอยากให้ผู้ผลิตสินค้า นักออกแบบ มาเจอกับผู้บริโภคที่ชอบงานประเภทนี้โดยตรง และจากประสบการณ์ที่เคยทำงานออกแบบให้กับทาง สวทช. ทำให้รู้ว่าขยะที่เหลือในโรงงานมีเยอะมาก ซึ่งเราสามารถเอาขยะพวกนั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อลดปริมาณขยะ แต่ปัญหาคือพอออกแบบและผลิตเป็นสินค้าแล้ว  พวกเขาไม่รู้จะนำไปสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายที่ไหน ซึ่งเหตุผลดังกล่าวกับสิ่งที่สงสัยว่า ในแต่ละปีมี นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบที่มีศักยภาพทางการออกแบบและผลิตสินค้าดีไซน์รักษ์โลกจำนวนมาก และได้รับรางวัลการันตีความสามารถของเขา แต่ผลงานดังกล่าวหายไปไหน? ไม่สามารถจะจำหน่ายไปยังผู้บริโภคได้ จึงทำให้เกิด ECO SHOP ขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เจอกันที่เวทีแห่งนี้” 

และที่พิเศษสุด ECO SHOP ยังมีแนวคิดทางสังคม โดยนำน้องๆที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือ ความบกพร่องบางอย่างในร่างกาย มาเป็นพนักงานขายประจำร้าน เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเหล่านี้ได้แสดงศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ในตัวออกมา เพราะเป้าหมายที่สำคัญนอกจากการจำน่ายสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังจะพัฒนาเรื่องการให้โอกาสกับบุคคลควบคู่ไปด้วย

สำหรับโครงการต่อไป จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ เด็กที่อยู่ในสถานพินิจ หรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ได้พัฒนาฝีมือที่มีอยู่ เพื่อผลิตผลงานจากไอเดียความสร้างสรรค์ออกมาจำหน่ายที่ร้านอีกด้วย ถ้าอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน พร้อมช้อปปิ้งสินค้าและของตกแต่งบ้านไอเดียเก๋ๆ จากวัสดุเหลือใช้  เชิญได้ที่ร้าน ECO SHOP ณ   ชั้น 1 ดิจิตอลเกทเวย์ สยามสแควร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.ecoshop.in.th