วัน ทู โก บินได้ทุกวัน พร้อมเพิ่มเที่ยวบินถึง 3 เส้นทาง

วัน ทู โก โดย สายการบิน โอเรียนท์ ไทย ได้เพิ่มเที่ยวบิน 3 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป ในเส้นทางไป-กลับดอนเมือง-เชียงใหม่ จาก 3 เป็น 4 เที่ยวบินทุกวัน และ ดอนเมือง – ภูเก็ต จาก 1 เป็น 2 เที่ยวบินทุกวัน พร้อมเปิดทำการบินอีกครั้งในเส้นทาง ไป-กลับ ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช วันละ 1 เที่ยวบิน และมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเส้นทางนี้ ด้วยการซื้อบัตรโดยสารราคาเพียง 1,250 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ทุกวันในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ

สนใจสามารถสอบถามตารางการบินหรือสำรองที่นั่งได้ที่ call center 1126 หรือ www.fly12go.com อีกหนึ่งความจริงใจจาก วัน ทู โก โดยสายการบิน โอเรียนท์ ไทย