ปฏิทินทิสโก้ 2553

กลุ่มธนาคารทิสโก้ ได้จัดทำปฏิทินแขวนประจำปี 2553 ชุด “ภาพประทับใจ” ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษในวโรกาส 60 ปีราชาภิเษกสมรส โดดเด่นด้วยพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน วุฒิกร คงคา จากคลังสะสม TISCO Art Collection พร้อมบทประพันธ์เทิดพระเกียรติ โดย ประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดทำปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ ชื่อชุดว่า “พลังแห่งพืชพรรณ” โดยคัดสรรงานศิลปะร่วมสมัยในคลังสะสมของทิสโก้ จำนวน 12 ภาพ เพื่อส่งต่อพลังแห่งสุนทรีย์แทนคำขอบคุณในอุปการคุณที่ได้รับจากลูกค้าทุกท่านด้วยดีเสมอมา