Core Banking เฟส 2

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริหาร Core Banking เฟส 2 ระบบงานด้านสินเชื่อ ซึ่งจะทำให้การให้บริหารด้านสินเชื่อของธนาคารฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้