ความรู้ดี ไอเดียเจ๋ง แบ่งปันได้ กับโครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1

“ทรูปลูกปัญญาดอทคอม” (www.trueplookpanya.com) คลังความรู้ดิจิทัล ภายใต้การดูแลของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ถ่ายทอดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ กับโครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการส่งผลงานคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 15 นาที

โดยประเภทที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดรับผลงานคลิปวิดีโอจากผู้ประกวดในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ส่งผลงานประเภททีมๆ ละ ไม่เกิน 3 คนและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยเนื้อหาของวิดีโอจะต้องมุ่งเน้นการให้ความรู้ในรายวิชาที่ระดับชั้นของตนเองกำลังศึกษาอยู่เท่านั้น

สำหรับประเภทที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เปิดรับผลงานคลิปวิดีโอจากผู้ประกวดในระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานประเภททีมๆ ละ ไม่เกิน 3 คน โดยนำเสนอเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานในรูปแบบ CD หรือ DVD ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ศกนี้ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.trueplookpanya.com/contest หรือ ทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอม โทร 02-699-1725, 02–699–6699