เตรียมพร้อมก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพในอนาคตกับ KBank

KBank เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงกับผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพของธนาคารกสิกรไทย พร้อมร่วมแสดงศักยภาพของตน สร้างสรรค์ไอเดียและโปรเจคใหม่ๆ กับโครงการ K-Challenge Program พบกับประสบการณ์จริง ที่หาไม่ได้ในตำรา และการเตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพในอนาคต ตลอดระยะเวลา 2 เดือนเต็มของการฝึกงาน ตั้งแต่ 16 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2554

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 หรือ 4 (ไม่จำกัดผลการเรียน)
– มีความต้องการที่จะเรียนรู้งานใน 4 สาขาวิชาดังนี้
การตลาด
การบริหารจัดการ
การขาย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
– มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และมีทัศนคติที่ดี
– เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้ตลอดเวลา

ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.kasikornbank.com/k-challenge หรือโทร. 0 2888 8888 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2554