ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอเงินฝากประจำ ‘Step Plus’

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเงินฝาก ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ‘Step Plus’ ระยะเวลาการฝาก 15 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.50% ต่อปี สำหรับเดือนที่ 1 ถึง 6 อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี เดือนที่ 7 ถึง 12 อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี เดือนที่ 13 ถึง 15 อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 4.50% ต่อปี โดยธนาคารจะแบ่งจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และช่วงสุดท้ายจ่ายเมื่อครบระยะเวลาการฝาก กำหนดจำนวนเงินฝากแต่ละยอดไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มีนาคม 2554 ทั้งนี้สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ www.bangkokbank.com หรือบริการบัวหลวงโฟน โทร.1333