ศูนย์เลสิคและรักษาสายตา รัตนิน-กิมเบล จัดสัมมนา หัวข้อ “ถึงเวลาบอกลา แว่นตาอ่านหนังสือ” ฟรี

ศูนย์เลสิคและรักษาสายตา รัตนิน-กิมเบล ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “ถึงเวลาบอกลา แว่นตาอ่านหนังสือ” พบกับทุกนวัตกรรมในการรักษา สายตายาวสูงอายุ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมรับฟังการบรรยาย และตอบข้อซักถามโดย นพ.นพรัตน์  สุจริตจันทร์  ผู้อำนวยการแพทย์ ศูนย์เลสิคและรักษา สายตารัตนิน-กิมเบล

พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ทางศูนย์เลสิคและรักษาสายตา รัตนิน-กิมเบล ได้จัดเตรียม แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้คำปรึกษาโดยตรง และตอบข้อซักถาม รวมถึงรับการตรวจ วิเคราะห์สายตาเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษภายในงาน

งานสัมมนาฯ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  17 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8  โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ถนนอโศกฯ สุขุมวิท 21 สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2639-3355 จำกัดที่นั่งเพียง 50 ท่านเท่านั้น

ทางศูนย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในการลงข่าวประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้