TMB เสริมทัพพัฒนาระบบไอที ผนึกไอบีเอ็มเพิ่มศักยภาพด้วยระบบจัดการข้อมูลประสิทธิภาพสูง

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เดินหน้าพัฒนาระบบไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า จับมือกับพันธมิตรทางด้านไอที บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เสริมศักยภาพระบบ Core Banking ด้วยการ ติดตั้ง IBM System z 10 ที่มีความเสถียรสูง สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆรวดเร็วและมีความต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับการบริการลูกค้าและสร้างฐานในการขยายธุรกิจต่อไป

นางสาวสายพิน กิตติพรพิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีTMB กล่าวว่า “ปัจจุบันทีเอ็มบีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะในด้านที่ลูกค้ายังไม่ได้รับการบริการมาก่อนหรือได้รับการบริการที่ยังไม่ดีพอ ตามแนวคิด Make THE Difference พลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารจำเป็นต้องดำเนินไปพร้อมกันทั้งBusiness Unit และ Support Unit ดังนั้นจึงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยสนับสนุนการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารต่อลูกค้า โดยเฉพาะในระบบ Core Banking ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีหลักในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ล่าสุด TMB ยังคงไว้วางใจเลือกไอบีเอ็มเป็นพันธมิตรหลักในการพัฒนาเสริมศักยภาพระบบไอที โดยได้ติดตั้งระบบ IBM System z 10 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น High Availability Machine ที่มีความเสถียรสูง เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลธุรกรรมที่ลูกค้าทำผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เคาเตอร์ธนาคาร เครื่องเอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รวมถึงการทำงานออนไลน์และงานที่มีปริมาณมากอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ระบบ Core Bankingของธนาคารสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และได้นำระบบ IBM XIV Enterprise Storage and System Storage Virtual Tape Server (Protectier) & Deduplication ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลธุรกรรมของลูกค้าจำนวนมาก ช่วยลดค่าใช้จ่าย ทำให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างฉับไว เป็นการตอบโจทย์ด้านการบริการให้กับลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการของ TMB นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมาตรฐานการบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมพร้อมกับการขยายตัวของธนาคารต่อไปอีกด้วย

ด้านนายสวัสดิ์ อัศดารณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุกิจการเงินและการธนาคาร บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ไอบีเอ็มพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีและโซลูชั่น ด้วยแนวคิดธนาคารอัจฉริยะหรือ Smarter Banking มาช่วยเสริมศักยภาพระบบคอร์แบงก์กิ้ง ตลอดจนการรองรับมาตรฐานต่างๆ ของธุรกิจการเงินธนาคาร เพื่อสนับสนุนให้ TMB ก้าวไปสู่เป้าหมาย ช่วยให้ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสอดรับกับสภาวการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน”