ธนาคารเกียรตินาคิน เสนอบีอี 5 เดือน ลงทุนสั้น ดอกเบี้ยสูง 4.4%เริ่มต้นที่ 1 แสนบาท สิ้นสุด 21 ต.ค. นี้

ธนาคารเกียรตินาคิน จัดแคมเปญตั๋วแลกเงินธนาคารเกียรตินาคินด้วยข้อเสนอพิเศษ “ตั๋วแลกเงิน (บีอี) อายุ 5 เดือน ดอกเบี้ยงสูง 4.40% ต่อปี” เพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนและผู้ออม กำหนดวงเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1 แสนบาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 – 21 ตุลาคม 2554 เท่านั้น ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศ

นายสิริ เสนาจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (Mr. Siri Senajak, Executive Vice President of Kiatnakin Bank Plc.) เปิดเผยว่า “ธนาคารเกียรตินาคินจัดแคมเปญตั๋วแลกเงินธนาคารเกียรตินาคินดอกเบี้ยสูง โดยนำเสนอตั๋วแลกเงิน (บีอี) อายุ 5 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ยที่ 4.40% ต่อปี ซึ่งนับเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงที่สุดในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มทางเลือกสุดพิเศษให้กับนักลงทุน และผู้ออมที่ต้องการลงทุนในระยะสั้น และได้รับผลตอบแทนสูง และเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยกำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 แสนบาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 3-21 ตุลาคม 2554 หรือจำนวนเงินในโครงการครบ 7,000 ล้านบาทเท่านั้น”

การระดมเงินในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขยายสินเชื่อ ซึ่งเมื่อกลางปีที่ผ่านมาธนาคารได้ปรับเป้าหมายการขยายสินเชื่อรวมเป็น 24% จากเดิมเมื่อต้นปีตั้งเป้าไว้ที่ 16-19% เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อรวมใน 6 เดือนแรกของธนาคารขยายตัวได้ถึง 13.6%

ปัจจุบัน ธนาคารมีสัดส่วนตั๋วแลกเงินราว 35% ของหนี้สินรวม (เงินฝาก หุ้นกู้ ตั๋วบีอี และหนี้สินอื่นๆ) ส่วนแนวโน้มการออกตั๋วแลกเงินพิเศษนี้ ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารที่จะเน้นการระดมเงินผ่านตั๋วแลกเงิน และบัญชีออมทรัพย์ให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์พิเศษ KK Smart Savings ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 3% ต่อปี ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าเช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาหรือ โทร 0 2680 3333