เทสโก้ โลตัส เปิดตัวสโตร์ปลอดคาร์บอนฯ แห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซีย

อ.บางพระ จ. ชลบุรี วันที่ 25 พ.ย. 2554 – เทสโก้ โลตัส ได้เปิดตัวสโตร์ปลอดคาร์บอนแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียที่ อ.บางพระ จ.ชลบุรี นับเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความพยายามในการสนับสนุนสังคมและเศรษฐกิจไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนของเทสโก้ โลตัส

สโตร์แห่งนี้ จะไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ปลอดคาร์บอนฯ) ออกมาจากขั้นตอนการทำงานของสโตร์ ซึ่งเป็นการผสานองค์ความรู้จากสโตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมของบริษัทฯ บวกกับการใช้นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่หลากหลาย อาทิเช่น การใช้หลอดไฟ LED ที่ใช้ปริมาณไฟฟ้าต่ำ ระบบทำความเย็นที่ใช้สารไฮโดรคาร์บอน ตัวอาคารที่ออกแบบเพื่อให้พื้นที่มีการรับแสงจากธรรมชาติมาใช้ได้มากที่สุด กังหันลมและฟาร์มโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อป้อนสู่ตัวสโตร์ ตลอดจนบ่อกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในการล้างรถและการกดชักโครก

คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า:

“พนักงานเทสโก้ โลตัสทุกคนมีความภาคภูมิใจในการเปิดตัวสโตร์ปลอดคาร์บอนฯ แห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียในวันนี้ เราต่างตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไป ตลอดจนภัยธรรมชาติต่าง ๆ สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้มากขนาดไหน เทสโก้ โลตัส เป็นองค์กรเอกชนที่มีความชัดเจนและมุ่งมั่นในการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของเราแบบยั่งยืน ซึ่งการเปิดสโตร์ปลอดคาร์บอนที่บางพระก็คงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า คุณค่า คือหัวใจในการดำเนินธุรกิจของเรา”

สโตร์ปลอดคาร์บอนฯ ที่บางพระ ถือเป็นหนึ่งในอีกหลายสาขาที่เทสโก้ โลตัส ได้เปิดตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนชาวไทยจะสามารถซื้อหาสิ่งของจำเป็นได้ ระหว่างช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการเปิดสโตร์ที่ต้องปิดชั่วคราวเนื่องจากถูกน้ำท่วมอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่สโตร์ดังกล่าวเป็นสโตร์ในรูปแบบ เอ็กซ์เพรส