เทสโก้ โลตัส เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี ตั้งเป้าเพิ่มยอดรับซื้อผลผลิตทุกปี

เทสโก้ โลตัส ชวนคุณบอกรักด้วยการมอบสตรอเบอร์รี่ที่มีคุณภาพ สด อร่อย มีความปลอดภัย ในราคายุติธรรมจากไร่ของโครงการดอยคำและเกษตรกรในภาคเหนือ ในวันแห่งความรัก โดยมีจำหน่ายแล้วที่เทสโก้ โลตัส ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 

คุณสถาพร ภู่วิจิตรวราภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้ากลุ่มผักและผลไม้ เทสโก้ โลตัส กล่าว “เรามุ่งช่วยเหลือเกษตรกร ในการเร่งกระจายผลผลิตสดออกสู่ตลาดไปทั่วประเทศ โดยเทสโก้ โลตัสตั้งเป้าเพิ่มยอดรับซื้อขึ้นทุกปี ๆ ละ 40 เปอร์เซ็นต์ จากปีที่ผ่านมาเรามียอดการรับซื้อสตรอเบอร์รื่สดมากกว่า 10 ตัน และในปีนี้ เราสามารถเพิ่มยอดการรับซื้อสตรอเบอร์รื่สดได้มากกว่าเดิมร้อยละ 50 หรือมากกว่า 15 ตัน คิดเป็นมูลค่าซื้อขายในตลาดกว่า 11 ล้านบาท”

“ถือเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ระยะยาวของเทสโก้ โลตัสที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรไทย โดยร่วมมือกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของผลผลิต หาตลาดรองรับการจำหน่ายผลผลิต และให้ความมั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้ซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ในราคาที่ยุติธรรม”

“นอกจาก เทสโก้ โลตัส จะช่วยสนับสนุนด้านช่องทางการจำหน่ายแล้ว เรายังมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนา ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเกษตรกรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต วิธีการคัดสรรผลผลิตที่มีคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพราะเราคือผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เราจึงตระหนักดีว่า นี่คือความรับผิดชอบของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการผลิตและตอบสนองความต้องการที่มีต่อผลิตผลจากเกษตรกรในท้องถิ่น พร้อมทั้ง ช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ที่ยุติธรรมและแน่นอน ในเวลาเดียวกัน ลูกค้าของเราก็จะได้รับผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ซึ่งดีต่อสุขภาพ ในราคายุติธรรม โดยเทสโก้ โลตัส รับซื้อผักและผลไม้จากคู่ค้าและเกษตรกรไทยคิดเป็นมูลค่ากว่าพันล้านบาทต่อปี” คุณสถาพร กล่าวสรุป