“ลิตเติ้ล วาโก้” เปิดตัวโครงการ “ลิตเติ้ล วาโก้ 3 Generations of Love ล้อมรัก 3 วัย อุ่นใจไม่มีวันหยุด”

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เด็กชั้นนำ “ลิตเติ้ล วาโก้” ในเครือบริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  โดยนายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒพร รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เด็ก และนางกาญจนา ตั้งเสรีสุขสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เด็ก ร่วมกันจัดงาน โครงการ “ลิตเติ้ล วาโก้ 3 Generations of Love ล้อมรัก 3 วัย อุ่นใจไม่มีวันหยุด” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งความรักและคำแนะนำอันมีค่าที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น แม่ผู้มากประสบการณ์  ถึงคุณแม่มือใหม่ที่จะถ่ายทอดความรักความปรารถนาดีและห่วงใย ไปยังลูกน้อยให้เติบโตอย่างฉลาดรอบด้าน โดยมีนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  นางดาริกา ปุณณกันต์ นางภัทราศิลาอ่อน นางบุณฑริกา ปุณณกันต์ นางมณีสุดา ศิลาอ่อน ร่วมงาน ณ ห้องบอลลูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

1. นางมณีสุดา ศิลาอ่อน

2. นางภัทราศิลาอ่อน

3. นางกาญจนา ตั้งเสรีสุขสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เด็ก

4. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒพร รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เด็ก

5. นางดาริกา ปุณณกันต์

6. นางบุณฑริกา ปุณณกันต์ พรธิติ