ม.ธรรมศาสตร์ ขยายเวลาส่งผลงาน ประกวดแผนธุรกิจด้านอสังหาฯ ถึง 10 ก.ย. นี้

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ “KK Biz RE Innovation Awards 2012” จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 นี้ เนื่องจากผลการตอบรับจากที่ไปโรดโชว์เพื่อแนะนำโครงการ พบว่ามีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจจะเตรียมผลงานไม่ทัน จึงขยายเวลาการปิดรับออกไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวความคิด Living Innovation เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นแผนธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถทำได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ชิงเงินรางวัลกว่า 7 แสนบาท และมีโอกาสที่จะได้เห็นโครงการอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 500 ล้าน เกิดขึ้นจริง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2680 3333