ธนาคารกรุงเทพ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ส่งออก-นำเข้า ผ่านบริการ Bualuang e-Guarantee และ e-Payment

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำเสนอบริการใหม่ ‘วางค้ำประกันภาษีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bualuang e-Guarantee)’ และ ‘บริการชำระภาษีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)’ เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจให้แก่ผู้ส่งออก-นำเข้าอย่างครบวงจร โดยธนาคารได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ระหว่างลูกค้ากับกรมศุลกากรตามเวลาทำธุรกรรมจริง (Real Time) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน จึงช่วยให้ผู้ส่งออก-นำเข้าสามารถดำเนินการวางค้ำประกันภาษีและชำระภาษีได้อย่างคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดภาระงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริการ Bualuang e-Guarantee ยังมีจุดเด่นในการช่วยให้ลูกค้าหมุนเวียนใช้วงเงินค้ำประกันได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบของธนาคารสามารถลดภาระค้ำประกันให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติตามยอดการส่งออกจริง โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะส่งออกหมดทั้งจำนวน ผู้ส่งออก-นำเข้าจึงดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถสมัครใช้บริการได้ที่สำนักธุรกิจกว่า 230 แห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0-2645-5555 หรือ ศึกษาข้อมูลได้ที่ www.bangkokbank.com