52 อาคารร่วมสัมมนาค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน

รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน (กลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้จัดการโครงการส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (MEA Energy Saving Building) จัดสัมมนาให้ความรู้แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารให้แก่อาคารที่เข้าร่วมประกวดค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้านครหลวง ทั้ง 52 อาคาร ประกอบด้วย อาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต 3 แห่ง ได้แก่ บิ๊กซี จำนวน 5 สาขา เทสโก้ โลตัส จำนวน 28 สาขา และสยามแม็คโคร จำนวน 7 สาขา และโรงพยาบาล 12 แห่ง ณ ห้องอโนมา 2 โรงแรมอโนมา เมื่อเร็วๆ นี้