กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มอบทุน ๔ ล้านบาท เป็นกองทุนนำธรรมสู่สังคมแก่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดย คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการและประธานสายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และ คุณภัทรพร มิลินทสูต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีร่วมก่อตั้งและสนับสนุนกิจกรรมทางธรรมให้แก่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมมอบทุนจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่มูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุน ๔ โครงการใหญ่ ประกอบด้วย ห้องหนังสือ-สื่อธรรมะออนไลน์ โครงการอบรมธรรมะ และการปฏิบัติธรรม กิจกรรมต่างประเทศ ระบบงานธรรมภาคี ตลอดจนการดำเนินการทั่วไป โดยมี นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เมื่อเร็วๆ นี้