ธนาคารเกียรตินาคินติวเข้ม “อพาร์ตเมนต์เป็นไปได้” สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “อพาร์ตเมนต์ เป็นไปได้” ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “Learning by doing” ให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ เตรียมพร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจอพาร์ตเมนต์ โดยใช้ที่ดินจริงของผู้เข้าร่วมงานมาเป็นโจทย์ในการทำ workshop พร้อมทั้งจัดทีมที่ปรึกษาของธนาคารเกียรตินาคิน คอยให้คำแนะนำ ด้านการตลาด การออกแบบ กฎหมายผังเมือง การก่อสร้าง ตลอดจนการบริหารเงินทุนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเมนต์อย่างมืออาชีพต่อไป สอบถามข้อมูลกิจกรรมสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน โทร 02 680 3476