พฤกษา เรียลเอสเตท มอบเงินบริจาคจากโครงการ “Balloon of Happiness” ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟฯ

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคที่ได้จากการจัดโครงการ “Balloon of Happiness” จำนวน 88,888 บาท แก่ ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือและคืนความสุขแก่น้องๆ และครอบครัวที่ยากไร้

โครงการ “Balloon of Happiness” เป็นกิจกรรม CSR Online ตามนโยบายการดำเนินงานด้านสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าและผู้สนใจทำบุญร่วมกิจกรรมบนเพจเฟซบุ๊ค “Pruksa Family Club” ด้วยการคลิกปล่อยบอลลูนส่งใจช่วยเหลือน้องๆ ผู้ยากไร้ โดยมีจำนวนการคลิกบริจาคทั้งหมด 2,227 ครั้ง ซึ่งทุกๆ 1 คลิก เท่ากับเงินบริจาคจากบริษัทฯ 39 บาท