เทสโก้ โลตัส หนุนรัฐช่วยลดค่าครองชีพครัวเรือน

คุณประวิช สุขุม รองประธานกรรมการบริหารกิจการบรรษัทรัฐสัมพันธ์ เทสโก้ โลตัส ให้การต้อนรับ คุณสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเยี่ยมชมเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ สนับสนุนนโยบายรัฐฯ จัดกิจกรรมรวมใจลดราคาสินค้าเพื่อประชาชนทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน โดยลดราคาสินค้า 10-50% ในส่วนของอาหารสด เครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ภายในบ้านรวม 2,893 รายการ ตั้งแต่วันที่ 16-24 สิงหาคม 56 ณ สาขาเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ