โครงการ Sewing Cup Sewing Heart จัดกิจกรรม “เย็บเต้ารวมใจ…สู้ภัยมะเร็ง” ปีที่ 6

ซาบีน่า ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต และพีทีที โกลบอล เคมิคอล เปิดโครงการ “Sewing Cup Sewing Heart…เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็ง” ปีที่ 6 ภายใต้คอนเซ็ปท์ Sharing is Caring เพราะการให้ คือความห่วงใยที่ดีที่สุด รวมพลังธารน้ำใจจิตอาสาเย็บเต้านมเทียมครั้งยิ่งใหญ่ 8,100 เต้า และร่วมเติมเต็มความมั่นใจด้วยการมอบเสื้อชั้นในฟิลอัพบรา 4,050 ตัว ให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา พร้อมเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การให้…คือความห่วงใยที่ดีที่สุด” โดยพญ.วันดี อารีรักษ์ สูตินรีแพทย์ และ คุณแจง – วราพรรณ หงุ่ยตระกูล นักแสดงสาวที่จะมาร่วมเผยประสบการณ์จริงจากการเป็นมะเร็งเต้านม พร้อมด้วยเหล่าราชนิกูลจิตอาสาทั้ง 4 ท่านที่จะมาชวนชาวไทยร่วมกันส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ได้แก่ ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล ม.ล.อรณิช กิติยากร ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ และคุณณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการฯ และให้คำแนะนำวิธีการตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นายอมรเทพ อสีปัญญา ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ Sewing Cup Sewing Heart จัดขึ้นโดยซาบีน่าและพันธมิตรโครงการฯ อย่างเมืองไทยประกันชีวิต และพีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่ได้ผนึกกำลังร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่ปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักและเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งเต้านม พร้อมกระตุ้นให้หญิงไทยดูแลตนเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมาโดยตลอดอีกด้วย และเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการ Sewing Cup Sewing Heart จึงได้จัดกิจกรรม “เย็บเต้ารวมใจ…สู้ภัยมะเร็ง” เพื่อรวมพลังน้ำใจจิตอาสาเย็บเต้านมเทียม 8,100 เต้า และร่วมเติมเต็มความมั่นใจด้วยการมอบเสื้อชั้นในฟิลอัพบรา 4,050 ตัว ให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ”

“ภายในงานยังได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งทรงโปรดให้คุณหญิงเพ็ญศรี ไชยยงค์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติให้กับพันธมิตรและผู้สนับสนุนโครงการอีกด้วย นอกจากนี้ยังเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การให้…คือความห่วงใยที่ดีที่สุด” โดยพญ.วันดี อารีรักษ์ สูตินรีแพทย์ และคุณแจง – วราพรรณ หงุ่ยตระกูล นักแสดงสาวที่จะมาร่วมเผยประสบการณ์จริงจากการเป็นมะเร็งเต้านม พร้อมด้วยเหล่าราชนิกูลจิตอาสาทั้ง 4 ท่านที่จะมาชวนชาวไทยร่วมกันส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ได้แก่ ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล ม.ล.อรณิช กิติยากร ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ และคุณณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา ตลอดจนยังได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการฯ และให้คำแนะนำวิธีการตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอีกด้วย” นายอมรเทพกล่าว

ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกลยุทธ์กิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนสำคัญในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนเม็ดพลาสติก InnoPlus LLDPE วัสดุสำคัญในการจัดทำเต้านมเทียมที่มีคุณสมบัติให้น้ำหนักเสมือนเต้านมจริงที่ขาดหายไป ซึ่งช่วยสร้างสมดุลของสรีระให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี โดยเม็ดพลาสติกชนิดนี้มีความบริสุทธิ์สูง เหมาะต่อการนำมาบรรจุในเต้านมเทียม เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการฯ ด้วยการเชิญชวนพนักงานในองค์กร มาร่วมแสดงพลังน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม พร้อมการจัดกิจกรรมลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนจิตอาสาทั่วทุกภาคเย็บเต้านมเทียมเพื่อส่งพลังน้ำใจแห่งการช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในครั้งนี้ด้วย”

คุณพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลายปีที่ผ่านมาเมืองไทยประกันชีวิต ในฐานะองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้า ได้รับเกียรติให้เป็นพันธมิตรในโครงการ Sewing Cup Sewing Heart มาโดยตลอด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้ผู้หญิงไทยดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม โดยพบว่าอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทยยังมีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นโรคที่คร่าชีวิตสตรีไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 รวมทั้งยังมีอัตราของผู้ที่สนใจทำประกันชีวิตเรื่องโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เราจึงยิ่งให้ความคัญในการตอกย้ำเรื่องมหันตภัยร้ายอย่างมะเร็งเต้านม และมุ่งเน้นในการสานต่อกิจกรรมการรณรงค์เรื่องโรคมะเร็งเต้านมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมความดี เพื่อผู้ป่วย ด้วยการเย็บเต้านมเทียมและมอบเสื้อชั้นในฟิลอัพบราของโครงการอีกด้วย

พญ.วันดี อารีรักษ์ สูตินรีแพทย์ กล่าวแนะนำเกี่ยวกับวิธีดูแลตนเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมว่า “โรคมะเร็งเต้านมพบมากในสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และยังแนวโน้มที่ช่วงอายุจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ ผู้หญิงทุกคน จึงควรรู้จักวิธีการป้องกันและตรวจเช็คเต้านมอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเองและยังสามารถแนะนำคนรอบข้างได้ โดยแนะนำให้ตรวจด้วยวิธีการคลำหาความผิดปกติเป็นประจำทุกเดือน ในช่วงหลังจากมีประจำเดือน 7 – 10 วันนับตั้งแต่วันที่มีวันแรก เพราะจะทำให้เต้านมไม่ตึงตัวมาก และสามารถคลำหาความผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่พบความผิดปกติ แนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อสามารถตรวจรักษาได้อย่างละเอียดและทันท่วงที”

คุณแจง – วราพรรณ หงุ่ยตระกูล ผู้ที่เคยผ่านพ้นจากการเป็นมะเร็งเต้านม กล่าวว่า “โรคมะเร็งเต้านมที่เกิดขึ้นก็คล้ายกับโรคอื่นๆ ที่ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นได้ ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีพอ ซึ่งไม่ว่าใครที่เป็นแล้ว หรือมีเพื่อนและคนรอบข้างเป็นโรคนี้อยู่ ก็อย่าเพิ่งท้อใจและหมดหวัง เพราะหากเราตั้งสติ ทำความเข้าใจ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งแล้วหล่ะก็ เราก็จะสามารถสู้กับมันและหายขาดได้ ควรรีบเข้ารับการรักษา เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง สำหรับคนรอบข้าง “กำลังใจ” เท่านั้นสำคัญที่สุด ที่จะเหนี่ยวรั้งให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาต่อสู้ และดำเนินชีวิตให้ดีเหมือนเดิมอีกครั้งได้”

ด้วยธารน้ำใจของจิตอาสาที่ร่วมส่งต่อความห่วงใยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ทางโครงการฯ จึงได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตอบแทนพลังน้ำใจจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยจิตอาสาสามารถขอรับชุดเย็บเต้านมเทียม “Sewing Set” ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เย็บครบชุด ได้ที่เคาน์เตอร์ซาบีน่า และศูนย์บริการเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศที่ร่วมรายการ เพื่อรวบรวมให้ได้จำนวน 8,100 เต้า ทางโครงการฯ จะร่วมมอบเสื้อชั้นในฟิลอัพ บรา จำนวน 4,050 ตัว ให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ (2 เต้านมเทียม เท่ากับเสื้อชั้นในฟิลอัพ บรา 1 ตัว) ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นหนึ่งในจิตอาสาในการสมทบทุนซื้อฟิลอัพ บรา เพื่อบริจาคเพิ่มเติมได้ในราคา 590 บาท โดยเมื่อจิตอาสานำเต้านมเทียมที่เย็บเสร็จสมบูรณ์ส่งกลับคืนแล้ว มีสิทธิ์รับคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ในการซื้อสินค้าซาบีน่าครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 31 ธันวาคม 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ซาบีน่า คอลเซ็นเตอร์ 0-2422-9430