ทิสโก้ตอกย้ำที่ปรึกษาการเงินการลงทุนครบวงจร จัดสัมมนาใหญ่ “จับเทรนด์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนทิศ สร้าง Wealth รอบใหม่”

ทิสโก้ ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพในการให้คำปรึกษาการเงิน การลงทุนครบวงจร ผนึกนสพ. กรุงเทพธุรกิจ จัดงานสัมมนา “TISCO Wealth – กรุงเทพธุรกิจ Investment Forum” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 หัวข้อ “จับเทรนด์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนทิศ สร้าง Wealth รอบใหม่” นำทัพกูรูนักวิชาการ นักลงทุน และนักธุรกิจชั้นนำ ร่วมวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทย-โลก พร้อมกลยุทธ์การลงทุนสร้างความมั่งคั่งรอบใหม่

ทิสโก้ เวลธ์ (TISCO Wealth) บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนครบวงจรจากธนาคารทิสโก้ ร่วมกับ นสพ. กรุงเทพธุรกิจ จัดงานสัมมนา “TISCO Wealth – กรุงเทพธุรกิจ Investment Forum” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 หัวข้อ “จับเทรนด์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนทิศ สร้าง Wealth รอบใหม่” หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากการจัดเวทีสัมมนาเพื่อการลงทุนต่อเนื่อง 5 ครั้ง โดยทุกครั้งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (Ms.Oranuch Apisaksirikul , Group Chief Executive,TISCO Financial Group Plc.) เปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยมีความผันผวนอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อการการลงทุนอย่างยิ่ง ทิสโก้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนครบวงจรผ่านบริการ TISCO Wealth ตระหนักดีว่า การลงทุนจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ จึงได้ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดสัมมนา “TISCO Wealth – กรุงเทพธุรกิจ Investment Forum” ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ทิสโก้และกรุงเทพธุรกิจให้ความสำคัญกับการอัพเดทข้อมูลเศรษฐกิจแก่นักลงทุน

สำหรับสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “จับเทรนด์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนทิศ สร้าง Wealth รอบใหม่” โดยมองว่า ปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะมี “จุดเปลี่ยน” ที่มีนัยยะสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน ทั้งการปรับลดนโยบายคิวอีของสหรัฐอเมริกา การปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจสู่ความสมดุลของประเทศจีน นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่น รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจของไทย ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจลงทุน

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การลงทุน ในแต่ละสาขาร่วมวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจ ทั้งเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ตลอดจนกลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เริ่มจากปาฐกถาพิเศษ พิเศษ “The Great Rotation จับตาเงินทุนเปลี่ยนทิศ” โดยนายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ และการบรรยายพิเศษใน“Global Economic Outlook 2014 เศรษฐกิจโลกพลิกฟื้น” จาก ดร. กำพล อดิเรกสมบัติ หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้

สำหรับช่วงไฮไลท์ของงาน คือเสวนาแบบเจาะลึกสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศสำคัญๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน รวมทั้งแนวโน้มสถานการณ์ทองคำ และการจัดพอร์ตการลงทุนในหัวข้อ “จับเทรนด์เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนทิศ สร้าง Wealth รอบใหม่” โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี, นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก, ดร.เคตะ โอโน่ ประธานกรรมการ The Key One Co., Ltd. บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น และ นายพิชา รัตนธรรม หัวหน้าสายงานธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ ดำเนินรายการโดย นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บลจ. ทิสโก้