บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน จัดกิจกรรมส่งมอบ "ห้องทำอาหารเด็กอ่อน คลองเตย" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนแออัด พร้อมตั้งเป้าสานต่อโครงการเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระดมผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ จัดกิจกรรมส่งมอบ “ห้องทำอาหารเด็กอ่อน คลองเตย” ตามโครงการ “20 ปี บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน” เพื่อเป็นสถานที่ประกอบอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนในชุมชนแออัด โดยบิ๊กซียืนยันที่จะช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กล่าวว่า บิ๊กซีให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในทุกมิติ เช่น การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะในโอกาสที่ครบ 20 ปีเมื่อปีที่ผ่านมา บิ๊กซีได้จัดโครงการ “20 ปี บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน” ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ดำเนินโครงการเพื่อสังคมในแนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทำ บิ๊กซีร่วมสร้างสรรค์” หรือ Bottom-Up CSR ที่อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ โดยมอบหมายให้สาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อร่วมกันศึกษาปัญหา และทราบความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และพัฒนาโครงการจากสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้สร้างผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

“บิ๊กซีได้มอบงบประมาณสนับสนุนแก่ 6 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้งคณะกรรมการและการโหวตทางFacebook เพื่อดำเนินโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรม และได้ส่งมอบตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแล้ว 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการห้องเรียนฟื้นฟูพัฒนาการน้องผู้พิการ จ. นครสวรรค์  2. โครงการสร้างแท็งก์น้ำสะอาดเพื่อน้องที่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 3. โครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ ณ ศูนย์อนุรักษ์นกยูงไทย จ.ลำพูน 4.โครงการสร้างธนาคารปูม้า เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี  5. โครงการมอบศาลาเรียนรู้เอนกประสงค์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ จ.ชุมพร ล่าสุดในวันนี้ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการที่ 6 คือ “ห้องทำอาหารเด็กอ่อน คลองเตย” ซึ่งได้ช่วยปรับปรุงห้องครัวเดิมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงามยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนในความดูแลของมูลนิธิมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังจะสนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพจากบิ๊กซีเพื่อใช้ในการประกอบอาหารมูลค่าเดือนละ 10,000 บาท ไปจนถึงสิ้นปีนี้อีกด้วย

คุณสุดารัตน์ สุพะนาม เจ้าหน้าที่งานจัดหาทุนและกองทุน ฝ่ายระดมทุน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯกล่าวว่า ห้องครัวที่บ้านเด็กอ่อนสมวัย ชุมชนคลองเตย ในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ถูกใช้งานมานานกว่า25 ปีแล้ว จึงมีความต้องการปรับปรุงห้องครัวใหม่ เพื่อให้ห้องครัวมีความพร้อมในการใช้งาน และมีการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นหมวดหมู่ และมีความสวยงามมากขึ้น มูลนิธิฯ รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง เมื่อบิ๊กซีได้ปรับปรุงซ่อมแซมและส่งมอบ”ห้องทำอาหารเด็กอ่อน คลองเตย” ในครั้งนี้  เพราะจะได้มีห้องครัวใหม่ที่สะอาด มีอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างดี เนื่องจากห้องครัวเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์โดยตรงกับเด็กในเรื่องของการทำอาหาร หากได้มีการปรับสภาพให้ดีขึ้น เด็กก็จะมีห้องครัวที่มีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย และสวยงาม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กอ่อนในสลัมคลองเตยให้ดีขึ้นทางหนึ่ง”

แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์  ทูตโครงการฯ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของบิ๊กซี ที่มุ่งทำประโยชน์เพื่อชุมชน ตนยินดีที่มีโอกาสได้ร่วมกับกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา และได้เห็นรอยยิ้มของคนในชุมชนทุกครั้งที่ลงพื้นที่ไปส่งมอบ รวมทั้งการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมาชิกในชุมชน ตนประทับใจกับคำขอบคุณและความร่วมมืออันดีมาก จนครั้งนี้เป็นการส่งมอบโครงการที่ 6 ในช่วงปีที่ผ่านมา อันจะสร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่องต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนชุมชนคลองเตย จึงรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นภาพประทับใจอีกครั้ง ครั้งนี้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม อาทิ การทำข้าวผัดห้าสี ที่มีรสชาติอร่อย สีสันสวยงามและมีสารอาหารครบถ้วนเป็นอาหารว่างเลี้ยงน้อง ๆ ให้ได้รับประทานอย่างเต็มที่ และกิจกรรมแต่งหน้าเค้ก ที่คิดว่าน้อง ๆ ชอบและสนุกอย่างมาก

“บิ๊กซีหวังว่า โครงการบิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชนจะสามารถเป็นต้นแบบในการร่วมกันพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในทุกพื้นที่ โดยที่บิ๊กซีได้เริ่มโครงการเหล่านี้มาแล้วในโอกาสครบรอบ 20 ปี ก็พร้อมที่จะเดินหน้าโครงการบิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชนต่อไปและสำหรับปี 2557 นี้ บิ๊กซียังได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อชุมชนที่น่าสนใจไว้อีกหลายกิจกรรมด้วยกัน เพราะเราตั้งใจจะเป็นห้างค้าปลีกเพื่อชุมชน ที่นอกจากจะรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าทั่วประเทศด้วยการเป็นผู้นำด้านราคาถูกและการบริการแล้ว สิ่งสำคัญ คือ การตอบแทนสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งผู้บริโภคและชุมชนตลอดไป” ดร.เนติธร กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ 20 ปี บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน ได้ที่ www.facebook.com/bigcsupercenter

เกี่ยวกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2526 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กวัย 0 – 5 ปีที่ยากไร้ในชุมชนแออัด โดยทำงานพัฒนาเด็กโดยตรง ควบคู่ไปกับการทำงานพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ที่อยู่แวดล้อมใกล้ชิดกับเด็กและสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและสังคม

บ้านเด็กอ่อนสมวัย ชุมชนคลองเตย ตั้งอยู่ ณ ชุมชนคลองเตยล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นบ้านเด็กอ่อนหลังหนึ่งในจำนวน 4 หลังคือบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่  บ้านแห่งความหวัง และบ้านศรีนครินทร์ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ รับดูแลเด็กตั้งแต่  4 เดือน – 3 ปี ประมาณ 80 คนต่อวัน ที่ครอบครัวประสบปัญหา อาทิ ฐานะยากจน รายได้น้อย ติดสารเสพติด ติดคุก ครอบครัวแตกแยก และเด็กได้รับการดูแลไม่เหมาะสม ซึ่งการดูแลจะต้องมีการประกอบอาหารให้กับเด็กรับประทานวันละ 5 มื้อ เป็นอาหารหลัก 3 มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อ ฉะนั้นห้องครัวจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบอาหาร